3 Results Found
  • Only Show:

แผ่นรองนอนแบบยาว Klymit Static V Long

แผ่นรองนอนแบบยาว จาก Klymit รุ่น static V long เอาใจคนที่ต้องการพื้นที่นอนที่ยาวกว

3,100 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

แผ่นรองนอน Klymit Insulated Double V สำหรับ 2 คน

แผ่นรองนอน Klymit รุ่น Insulated Double V สำหรับ 2 คน แผ่นรองนอน 4 ฤดู ค่าสัมประสิทธ์ R = 4.4 ใช

6,900 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !
1,969 views

9 เหตุผลที่ทำให้แผ่นรองนอน KLYMIT เหนือกว่า

Klymit เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการทำแผ่นรองนอนเป่าลมเป็นพิเศ

ยังไม่มีการรีวิว !