การชำระเงิน
Home การชำระเงิน
ธนาคารเลขบัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กสิกรไทย 010-8-23185-8หจก. พีทแอนด์พอลออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์333-2-65090-1ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทแอนด์พอลออมทรัพย์
ทหารไทย001-9-64833-6หจก.พีทแอนด์พอลออมทรัพย์

หมายเหตุ กรุณารอการยืนยันจากทางร้านก่อนโอนเงิน