การชำระเงิน
Home การชำระเงิน
ธนาคารเลขบัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
ธนาคารทหารไทยธนชาต001-9-64833-6หจก.พีทแอนด์พอลออมทรัพย์
กสิกรไทย 010-8-23185-8หจก. พีทแอนด์พอลออมทรัพย์

หมายเหตุ กรุณารอการยืนยันจากทางร้านก่อนโอนเงิน