14 Results In Category เครื่องกรองน้ำ
  • Only Show:

เครื่องกรองน้ำพกพาแบบต่อกับก็อกน้ำ Sawyer SP134

Sawyer SP134 Tap Filtration System เครื่องกรองน้้ำพกพาที่ออกแบบมาเพื่อกรองน้ำจากก็อกน้ำโดย

2,200 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำระบบแขวน ถุง 1 แกลลอนคู่ Sawyer SP2160

เครื่องกรองน้ำระบบแขวน Sawyer SP2160 มาพร้อมกับ ถุงน้ำขนาด 1 แกลลอน (3.8 ลิตร) 2 ถุง ใ

3,500 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Micro Squeeze

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่นใหม่จาก  Sawyer รุ่น Micro Squeeze สามารถกรองวัตถุขน

1,760 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดกรองน้ำ Sawyer Point Zero Two ไส้กรอง 0.02 ไมครอน กรองไวรัสได้

ชุดกรองน้ำ Saywer SP191 ที่สามารถกรองได้แม้แต่เชื้อไวรัส โดยไม่ต้องใช้สารเคม

5,900 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Squeeze All in One (sp181)

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่น  Squeeze รุ่น SP181 จาก Sawyer ได้รับราง

3,250 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer 1-Gallon Gravity System

เครื่องกรองน้ำ Sawyer 1 Gallon Gravity Water Filtration System ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำหนักเบาสำ

2,500 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำระบบโฟม Sawyer Foam Filter S3

ให้คุณเข้าถึงน้ำที่สะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องกรองน้ำ Sawyer Foam Filter S3 ท

3,800 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำระบบโฟม Sawyer Foam Filter S2

ให้คุณเข้าถึงน้ำที่สะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องกรองน้ำ Sawyer Foam Filter S2 ท

3,400 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำระบบโฟม Sawyer Foam Filter S1

ให้คุณเข้าถึงน้ำที่สะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องกรองน้ำ Sawyer Foam Filter S1 ท

2,600 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Squeeze (sp131)

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่น  Squeeze รุ่น SP131 จาก Sawyer ได้รับรางวัลระดับโลก 

2,750 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Gravity Flow 2L

หมดปัญหากับการออกแรงปั๊มน้ำผ่านเครื่องกรองที่ใช้เกำลังและเวลามาก ด้

4,400 บาท
1.0 2 reviews

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Personal Filtration Bottle

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่น  Filtration bottle จาก Sawyer ได้รับรางวัลระดับโลก สาม

2,000 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Squeeze (sp129)

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่น  Squeeze รุ่น SP129 จาก Sawyer ได้รับรางวัลระดับโลก 

2,380 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Mini Filter

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่น Mini รางวัลระดับโลก จาก Sawyer สามารถกรองวัตถ

1,560 บาท
3.5 8 reviews