1 Results In Category ลดราคาพิเศษ
  • Only Show:
749 views

ถุงนอนขนเป็ด klymit KSB 35 เรท 1.7 °c 

ถุงนอน Klymit รุ่น KSB 35 ซึ่งมาจาก 35 °F หรือ 1.7 °c  ถุงนอนรุ่นนี้ใช้ฟิลเป็นดาวน

4,800 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !