3 Results Found
  • Only Show:

แก็สซาลาเปา Kovea ขนาด 450g

ชุดแก็สกระป๋อง Kovea ขนาด 450 กรัม ขั้วต่อแบบเกลียว นำเข้าจากเกาหลี ด้วยส่วน

250 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

แก็สซาลาเปา ALOCS ขนาด 450g

แก็สกระป๋อง ALOCS ขนาด450 กรัม นำเข้าจากเกาหลี ด้วยส่วนผสมของแก็ส isobutane กับ propane

280 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

แก็สซาลาเปา ALOCS ขนาด 230g

ชุดแก็สกระป๋อง ALOCS ขนาด 230 กรัม นำเข้าจากเกาหลี ด้วยส่วนผสมของแก็ส isobutane กับ

160 บาท
4.0 1 review