เส้นทางเดินอิตาลี Sentiero Italia
Home Posts tagged "เส้นทางเดินป่า"

เส้นทางเดินอิตาลี Sentiero Italia

ในเดือน ตุลาคม 2016 Yuri Basilicò ชายชาวอิตาลี อายุ 33 ปี ได้เดินไฮค์เพียงลำพังข้ามเ