7 Results Found
  • Only Show:

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Micro Squeeze

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่นใหม่จาก  Sawyer รุ่น Micro Squeeze สามารถกรองวัตถุขน

1,760 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดขวดกรองโฟม Sawyer Select S1

ชุดเปลี่ยนขวดไส้กรองโฟม S1 รหัส SP4121 สำหรับใช้ต่อกับเครื่องกรองน้ำขนาด 0.1ไ

2,100 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดขวดกรองโฟม Sawyer Select S2

ชุดเปลี่ยนขวดไส้กรองโฟม S2 รหัส SP4221 สำหรับใช้ต่อกับเครื่องกรองน้ำขนาด 0.1ไ

2,750 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดขวดกรองโฟม Sawyer Select S3

ชุดเปลี่ยนขวดไส้กรองโฟม S3 รหัส SP4321 สำหรับใช้ต่อกับเครื่องกรองน้ำขนาด 0.1ไ

3,250 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เครื่องกรองน้ำพกพา Sawyer Squeeze All in One (sp181)

เครื่องกรองน้ำพกพาขนาดเล็ก รุ่น  Squeeze รุ่น SP181 จาก Sawyer ได้รับราง

3,250 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

หัวแปลงต่อก๊อกน้ำ สำหรับเครื่องกรองน้ำ Sawyer

หัวแปลงสำหรับต่อเครื่องกรองน้ำ Sawyer เข้ากับก๊อกน้ำ เพื่อกรองน้ำโดยตรงจ

700 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !