16 Results In Category ช้อน ส้อม มีด ตะเกียบ ไทเทเนียม
  • Only Show:

มีดทำครัวไฮบริด ไทเทเนียม Keith Ti8741

มีดทำครัวไฮบริด ไทเทเนียม Keith Ti8741 มีดตัวนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคโ

3,700 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ตะหลิวไทเทเนียม ขนาดพกพา Ti1076T

ตะหลิว ไทเทเนียม ขนาดพกพา Boundless Voyage ออกแบบมาสำหรับพกพาเดินทาง ผลิตจากวัสด

260 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ตะหลิวไทเทเนียม Keith Ti8704

ตะหลิวไทเทเนียม  Keith Ti8704  ผลิตจากไทเทเนียม  ความยาว 36.5 cm น้ำหนัก 138 กรัม ด้ามจ

1,480 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ช้อนส้อมด้ามยาว ไทเทเนียม Keith Ti5319

ช้อนส้อม Spork แบบด้ามยาว ผลิตจากไทเทเนียม Keith รหัส Ti5319  เป็นช้อนอเนกประสงค์ท

400 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ช้อนส้อมด้ามสั้น ไทเทเนียม Keith Ti5312

ช้อนส้อม Spork แบบสั้น ผลิตจากไทเทเนียม Keith รหัส Ti5312  เป็นช้อนอเนกประสงค์ที่ส

290 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ช้อนสั้น ไทเทเนียม Keith Ti5314

ช้อนสั้น ไทเทเนียม Keith รหัส Ti5314 น้ำหนักเบาเพียง 14.3 gผลิตจากไทเทเนียมจึงมี

290 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

มีด ไทเทเนียม Keith Ti5304

มีดพับได้ ไทเทเนียม Keith รหัส Ti5304 น้ำหนักเบาเพียง 13.8 gผลิตจากไทเทเนียมจึงม

230 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ส้อม ไทเทเนียม Keith Ti5303

ส้อมพับได้ ไทเทเนียม Keith รหัส Ti5303 น้ำหนักเบาเพียง 16gผลิตจากไทเทเนียมจึงม

230 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ช้อน ไทเทเนียม Keith Ti5302

ช้อนพับได้ ไทเทเนียม Keith รหัส Ti5302 น้ำหนักเบาเพียง 18gผลิตจากไทเทเนียมจึงม

230 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดช้อนส้อมมีดไทเทเนียม Keith Ti5310

ชุดรับประทานอาหารจาก keith ประกอบด้วย ช้อน ส้อม และ มีด พร้อมตัวคล้องคาราไ

800 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !