3 Results In Category พูลเลย์
  • Only Show:

พูลเลย์ รอก Xinda H-PU02

ลูกรอก พูลเลย์ (pulley) สำหรับใช้ในการข้ามน้ำ ใช้กับ Zip line ระบบลูกรอกสำหรับไ

1,490 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

พูลเลย์ รอก Xinda H-PU03

ลูกรอก พูลเลย์ (pulley) สำหรับใช้ในการข้ามน้ำ ใช้กับ Zip line ระบบลูกรอกสำหรับไ

890 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

พูลเลย์ รอก Xinda XD-8610

ลูกรอก พูลเลย์ (pulley) Xinda รุ่น XD-8610 เป็นรอกสำหรับวิ่งแนวนอนบนเชือก หรือสายเคเ

400 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !