2 Results Found
  • Only Show:

เชือกปีนเขา Static Rope หนา 6 mm

เชือกปีนเขา Static Rope ความแข็งแรงสูง เชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm  ผลิตจากเส้นใ

410 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เชือกปีนเขา Static Rope หนา 10.5 mm รับแรง 25kN

เชือกปีนเขา Static Rope ความแข็งแรงสูง เชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 mm  น้ำหนัก 780 กร

800 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !