3 Results Found
  • Only Show:

เชือกปีนเขา Static Rope หนา 6 mm

เชือกปีนเขา Static Rope ความแข็งแรงสูง เชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm  ผลิตจากเส้นใ

410 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เชือกปีนเขา Static Rope หนา 12 mm รับแรง 33kN

เชือกปีนเขา Static Rope ความแข็งแรงสูง เชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm  ผลิตจากเส้นใ

1,050 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

เชือกปีนเขา Static Rope หนา 8 mm

เชือกปีนเขา Static Rope ความแข็งแรงสูง เชือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm  ผลิตจากเส้นใ

550 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !