1 Results Found
  • Only Show:

เชือกพาราคอร์ด 550 Paracord Utility Line 30/100 ฟุต

เชือกพาราคอร์ด 550 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm ผลิตจากไนลอน 100% รุ่นนี้มีขนาด 30 ฟุต

230 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !