2 Results Found
  • Only Show:

อุปกรณ์โรยตัวควบคุมด้วยมือ Descender Xinda XD8604

อุปกรณ์โรยตัว Descender แบบความคุมด้วยมือ จาก Xinda รุ่น XD8604 ผลิตจากวัสดุอลูมิเนี

1,780 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

อุปกรณ์บีเลย์ XINDA XD-8603

อุปกรณ์บีเลย์ Belay , Rappel สำหรับล็อคเชือก ชลอความเร็วตก สำหรับการ

315 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !