1 Results Found
  • Only Show:
597 views

หัวแปลงเกลียวแบบแก็สกระป๋องยาวเป็นเกลียวแบบแก็สซาลาเปา Alocs GA01

หัวแปลงแก็ส  Alocs รุ่น GA01 ใช้สำหรับแปลงหัวต่อแบบยื่น (แบบแก็สกระป๋องยาว )

120 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !