6 Results Found
  • Only Show:

ถ้วยไทเทเนียม ขนาด 1.8 ลิตร Keith Ti8701

ถ้วยไทเทเนียม ขนาด 1.8 ลิตร รุ่น Ti8701  จาก Keith ผลิตจากโลหะไทเทเนียม น้ำหนักเบา

1,380 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

กล่องอาหารไทเทเนียม ชุด 3 ชิ้น Keith Ti5378

ชุดถ้วยบรรจุอาหาร 3 ชิ้น ประกอบด้วย ถ้วยขนาด 400 ml 3 ถ้วย แต่ละถ้วยมีฝาปิดระ

2,800 บาท
2.0 1 review

ชุดหม้อและถ้วยไทเทเนียม 3 ชิ้น Keith Ti6052

เครื่องครัวหม้อและถ้วยไทเทเนียม จาก Keith ชุดหม้อขนาด 1.2 L ถ้วยขนาด 400 ml และ 300 ml 

2,120 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดหม้อและถ้วยไทเทเนียม Keith Ti6051 สำหรับ 1-2 คน

ชุดเครื่องครัวหม้อและถ้วยไทเทเนียม จาก Keith ชุดหม้อขนาด 1.2 L และ ถ้วยขนาด 400 ml

1,750 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ถ้วยไทเทเนียมแบบมีหูจับ Keith

ถ้วยไทเทเนียมแบบมีหูจับจาก Keith  ผลิตจากโลหะไทเทเนียม น้ำหนักเบา หูจับผล

580 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ถ้วยชามไททาเนียม Keith

ถ้วยชามไทเทเนียม จาก Keith ขนาด 300ml/ 400ml/ 500ml/ 600ml/ 700ml/ 800ml / 900ml  ผลิตจากโลหะไทเทเนียม น้ำ

520 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !