6 Results Found
  • Only Show:

กล่องอาหารไทเทเนียม ชุด 3 ชิ้น Keith Ti5378

ชุดถ้วยบรรจุอาหาร 3 ชิ้น ประกอบด้วย ถ้วยขนาด 400 ml 3 ถ้วย แต่ละถ้วยมีฝาปิดระ

2,800 บาท
2.0 1 review

ถ้วยไททาเนียม 2 ชั้น ขนาด 550ml keith Ti5322

ถ้วยไททาเนียม 2 ชั้น (Double Wall) ความจุ 550 ml รุ่น Ti5322 จาก Keith  ผลิตจากโลหะไททาเนียม น้

1,260 บาท
3.7 3 reviews

ชุดหม้อและถ้วยไทเทเนียม 3 ชิ้น Keith Ti6052

เครื่องครัวหม้อและถ้วยไทเทเนียม จาก Keith ชุดหม้อขนาด 1.2 L ถ้วยขนาด 400 ml และ 300 ml 

2,120 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดหม้อและถ้วยไทเทเนียม Keith Ti6051 สำหรับ 1-2 คน

ชุดเครื่องครัวหม้อและถ้วยไทเทเนียม จาก Keith ชุดหม้อขนาด 1.2 L และ ถ้วยขนาด 400 ml

1,750 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ถ้วยไทเทเนียมแบบมีหูจับ Keith

ถ้วยไทเทเนียมแบบมีหูจับจาก Keith  ผลิตจากโลหะไทเทเนียม น้ำหนักเบา หูจับผล

580 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ถ้วยชามไททาเนียม Keith

ถ้วยชามไทเทเนียม จาก Keith ขนาด 300ml/ 400ml/ 500ml/ 600ml/ 700ml/ 800ml / 900ml  ผลิตจากโลหะไทเทเนียม น้ำ

520 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !