1 Results Found
  • Only Show:

แบตเตอรี่ 21700 Klarus 21GT-50 ความจุ 5000mAh

แบตเตอรี่ Klarus 21700  เป็นแบตเตอรี่ Li-ion คุณภาพสูง ความจุ 5000 mAh  มีแรงดันใช้งานที่

620 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !