2 Results Found
  • Only Show:
1,423 views

ถุงนอนขนเป็ด klymit KSB 35 เรท 1.7 °c 

ถุงนอน Klymit รุ่น KSB 35 ซึ่งมาจาก 35 °F หรือ 1.7 °c  ถุงนอนรุ่นนี้ใช้ฟิลเป็นดาวน

4,900 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !
1,576 views

ถุงนอนสำหรับ 2 คน KSB Double Down

ถุงนอนขนาดใหญ่สำหรับ 2 คน ที่มีพื้นที่การนอนกว้างถึง 208.3 cm x 116.8 cm ออกแบบมาให

14,500 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !