2 Results Found
  • Only Show:

ชุดชงชา ALOCS CT-T02

ชุดน้ำชา Alocs ในชุดประกอบด้วย กาน้ำชาขนาด 280 ml พร้อม ถ้วยชา 240 ml 3 ถ้วย พร้อมฐา

1,690 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ไข่ไทเทเนียม สำหรับชงชา Keith Ti3920

ไข่ไทเทเนียมสำหรับชงชา Keith Mi3920 สำหรับใช้เป็นตะแกรงกรองใบชาที่ต้องการชง

440 บาท
5.0 1 review