1 Results Found
  • Only Show:

คาราบิเนอร์ ล็อคอัตโนมัติ รับแรง 22 KN Xinda XD-8126TN มาตรฐาน CE 1019 EN 12275

คาราบิเนอร์ รูปทรงใบหู เกรดสำหรับการปีนเขา Xinda ผลิตจากอลูมิเนียม 7075 ซึ

340 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !