1 Results Found
  • Only Show:

คาราบิเนอร์ ครึ่งทรงกลม 22KN Triple lock มาตรฐาน CE UIAA Xinda A-3105

คาราบิเนอร์ ครึ่งทรงกลม  Xinda รับโหลดได้สูงสุด 22Kn มีมาตรฐาน CE , UIAA รองรับ  ม

920 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !