6 Results Found
  • Only Show:
1,543 views

กระทะไทเทเนียม Keith Ti6034

กระทะไทเทเนียม  Keith รุ่น Ti6034 น้ำหนักเบาเพียง 147 กรัม ทำความสะอาดได้ง่าย ควา

1,440 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !
2,046 views

กระทะไทเทเนียม เคลือบเซลามิค Keith Ti8150

กระทะไทเทเนียม เคลือบเซลามิค Keith รุ่น Ti8150 เคลือบเซลามิคชั้นใน ทำให้เวลาใ

2,000 บาท
5.0 1 review

ชุดหม้อและกระทะไททาเนียม 2 ชิ้น Keith Ti6012

ชุดเครื่องครัวหม้อกระทะไทเทเนียม จาก Keith ชุดหม้อขนาด 800 ml และกระทะขนาด 400 ml

1,850 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดหม้อและกระทะไทเทเนียม 3 ชิ้น Keith Ti6014

ชุดเครื่องครัวหม้อกระทะไทเทเนียม จาก Keith ชุดหม้อขนาด 1.2 L และ 800 ml และกระทะขน

3,100 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดหม้อ 1.2 L และกระทะไทเทเนียม 400 ml Keith Ti6013

ชุดเครื่องครัวหม้อกระทะไทเทเนียม จาก Keith ชุดหม้อขนาด 1.2 Lและกระทะขนาด 400 ml ผ

2,150 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !

ชุดหม้อ 1.25L กระทะ 800ml ไทเทเนียม Keith Ti6017

ชุดเครื่องครัวหม้อกระทะไทเทเนียม จาก Keith หม้อขนาด 1.25L และกระทะขนาด 800ml  ผลิ

2,900 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !