• img img
  • img img
  • img img

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ Frame Extension ของ Seek Outside เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเพิ่มความสูงของเฟรมเป้แบ็คแพ็คของ Seek Outside ให้เหมาะสมกับระยะความยาวหลัง Torso Length ของผู้ใช้ หรือสามารถเพิ่มให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งานเวลาที่ต้องแบกของที่มีน้ำหนักมากขึ้นได้

อุปกรณ์ Frame Extension  1 ชุดมี 2 ชิ้น แต่ละชิ้นมีน้ำหนัก 12 กรัม  สามารถเพิ่มความสูงของเฟรมจากความสูงเฟรมปกติของ Seek outside  24 นิ้ว สามารถเพิ่มความสูงเป็น 26 นิ้ว หรือ 28 นิ้วได้  โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มความสูงของเฟรมเป้ได้ด้วยด้วยเอง

เป้แบ็คแพ็คของ Seek Outside รุ่นที่สามารถใช้อุปกรณ์เพิ่มความสูงได้จะต้องเป็นรุ่นในซีรีย์ Integrated เช่นรุ่น Divide , Gila หรือ ซีรีย์ Breakaway เช่น รุ่น Peregrine , Lanner เท่านั้น รุ่น Flight ไม่สามารถเพิ่มความสูงของเฟรมได้เอง

ตัวอย่างของความสูงเฟรมที่แนะนำเบื้องต้น  เมื่อพิจารณาจาก Torso Length และน้ำหนักของที่ผู้ใช้แบก

 

Torso Length น้ำหนักบรรทุก 13 Kg น้ำหนักบรรทุก 13-22 Kg น้ำหนักบรรทุก > 22 Kg
15-16” 24" 24" 24 หรือ 26"
17-19” 24 หรือ 26" 26" 26 หรือ 28"
20”+ 26" 26 หรือ 28" 28"