• img img
  • img img
  • img img

รายละเอียดสินค้า

Sawyer SP158 เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครื่องกรองน้ำ Sawyer เข้ากับถังน้ำ เพื่อสร้างระบบกรองน้ำในปริมาณมาก โดยใช้ระบบแรงโน้มถ่วงช่วยดันน้ำผ่านฟิลเตอร์ สามารถใช้ได้กับ เครื่องกรองน้ำของ Sawyer ทั้งรุ่น Squeeze และ Mini

*** ถังน้ำจะไม่รวมอยุ่ในชุด ***

ในชุดประกอบด้วย

  • อุปกรณ์เจาะรูบนถังน้ำ
  • หัวแปรงสำหรับต่อกับถังน้ำ พร้อมซีลกันน้ำรั่ว
  • หัวแปรงสำหรับต่อกับฟิลเตอร์
  • ท่อ
  • อุปกรณ์แขวนฟิลเตอร์กับขอบถังน้ำ