1 Results In Category อุปกรณ์เสริมสำหรับการทำครัว
  • Only Show:

แผ่นรองเตา ผ้ากันไฟ ชนิดทนความร้อนสูง

แผ่นรองเตาทนไฟ ความหนา 5 mm วัสดุมีส่วนประกอบของ คาร์บอนมากกว่า 90% ทนควา

165 บาท
ยังไม่มีการรีวิว !